Privacy Verklaring

Laatst gewijzigd: 03-11-2018

Infotune ICT is een IT-dienstverlener die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die de organisatie onder andere aanbiedt zijn internet, (mobiele) telefonie, cloudoplossingen en kantoorautomatisering.

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. Infotune hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Infotune verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt. In deze verklaring wordt toegelicht hoe Infotune ICT omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.Deze verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Infotune worden aangeboden op www.infotune.nl. Dat is de website van de besloten vennootschap Infotune ICT, gevestigd te Doetinchem, 7007 CN aan de Transportweg 12. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via privacy@infotune.nl

1. Verzamelen van persoonsgegevens
Infotune ICT verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, bijvoorbeeld als u het contactformulier op www.infotune.nl invult, of ons een e-mail stuurt. Dan worden de persoonsgegevens verzameld die u vrijwillig aan ons verstrekt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast verzamelen we ook zelf persoonsgegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals cookies (zie artikel 6).

2. Doel van de verwerking
Infotune verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • verwerkingen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit internet- en telecom diensten in de breedste zin van het woord;
 • telefonisch contact met u op kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden;
 • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie via het contactformulier;
 • het (laten) verzenden van e-mails met andere informatie, goederen of diensten in de door u aangegeven interessegebieden.

We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze verklaring worden beschreven.

3. Doorgifte aan derden
In het kader van bovenstaande doeleinden geeft Infotune ICT uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 1. Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 2. De doorgifte geschiedt aan een door Infotune voor de in deze verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Infotune ICT een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 3. Infotune voor het delen van uw persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Infotune, uitdrukkelijk toestemming aan u heeft gevraagd en u deze toestemming geeft.

Infotune op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van gegevens
Infotune ICT maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Infotune ontvangt. Een aantal van de maatregelen van Infotune zijn als volgt:

 • De website van Infotune maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Onsite en offsite back-ups worden versleuteld met een AES-256 versleuteling.

5. Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Indien nodig zullen we u vragen om uzelf te identificeren.

6. Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.  

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Wij gebruiken “Analytische’’ cookies. Informatie die verzameld wordt door het gebruik van ‘’Analytische’’ cookies is anoniem en wij gebruiken deze gegevens om het totale aantal gebruikers van de website te berekenen en om te meten welke functionaliteiten van de website het meest gebruik worden. Daarnaast zouden wij deze informatie kunnen gebruiken om advertenties die afgestemd zijn op uw specifieke kenmerken op onze website en op overige websites te tonen.

7. Aansprakelijkheid
Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen Privacy- en/of cookieverklaring. Wij adviseren om deze verklaringen zorgvuldig door te lezen voor u aan of via hen persoonsgegevens verstrekt. Infotune is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

8. Bewaartermijn
Als u het contactformulier op www.infotune.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

9. Wijzigingen in deze verklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de verklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

10. Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

11. Contact
Indien u vragen heeft over deze verklaring of gebruik wilt maken van uw rechten (artikel 5), kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 • Schriftelijk, per adres op Transportweg 12, 7007 CN Doetinchem

Via e-mail op privacy@infotune.nl

Onze partners